PDA

View Full Version : LingvoSoft Talking Dictionary 2006 English to Vietnamese v3.1.41VNFocus
18-05-2006, 12:25 AM
The Talking Dictionary 2006 English <-> Vietnamese for Windows is part of a unique suite of language learning applications for your PC. It provides bidirectional word translation and advanced synthesis of English speech.

The dictionary is easy to install and use on your desktop computer. It translates in both directions between English and Vietnamese and pronounces the English translation aloud! The ability to pronounce English words is the distinguishing feature of this software translator. And it does so using the most advanced BST Text-to-Speech synthesis available anywhere! Now you never need to check transcriptions: simply select a word and with one click have the dictionary pronounce it for you.

As part of a complete suite of language solutions, this dictionary is also capable of full integration with the LingvoSoft FlashCards and LingvoSoft Talking PhraseBook applications for added effectiveness.

Version: 3.1.41
Downloads: 4796
Download time: 6.15 min at 56k
Platform: Windows
Type: Dictionary
Languages: Vietnamese, English
Translation: Bidirectional
Pronunciation: English
Vocabulary size: 400.000 (words/phrases)

Price: $49.95


http://www.lingvosoft.com/images/products/large/3/lingvosoft-dictionary-wind-engvie-t.gif

Download http://www.lingvosoft.com/LingvoSoft-Talking-Dictionary-English-Vietnamese-for-Windows/
Crack http://crackdb.com/get_69546_LingvoSoft.Talking.Dictionary.2006.Engli sh.to.Vietnamese.v3.1.41_crack.html

VNFocus
19-05-2006, 10:47 AM
Từ điển này mọi người chê hay sao mà không thấy ai quan tâm vậy?. Nó chạy êm hơn MultiDictionary của HuyBien nhiều

boixp
20-05-2006, 08:55 AM
Bạn nên viết bằng tiếng Việt vì diễn đàn mình đa số là người Việt đấy ..
Co' những phần mềm hay thì mong bạn post thêm nhé . Cám ơn bạn!

sagi_ze
20-05-2006, 09:15 AM
Ừa để down về xài thử, rồi cho bạn biết ý kiến sau vậy. Coi bộ cũng hay đấy!

VNFocus
20-05-2006, 12:18 PM
Vì mình làm biếng dịch ra tiếng Việt, và thiết nghĩ dùng computer thì đọc hiểu tiếng Anh tương đối là chuyện đương nhiên. Nếu các bạn thấy thích mình sẽ post thêm software mà mình đã test và thấy hay lên diễn đàn